Stichting Mens & Natuur

Stichting Mens & Natuur staat voor een visie, waarin natuurbeheer en ruimte voor mensen samengaan. Partnerschap en participatie staan daarbij voorop en wij selecteren hierop onze projekten. Met een open oog voor verschillen in behoeftes en waardering.

Begrazingsbeheer is een zichtbaar en helpt mensen te betrekken bij natuur. We zetten zelf kuddes als jaarrond-grazers in diverse natuurgebieden in. Veiligheid en belevingswaarde voor publiek staan natuurlijk voorop. Ook adviseren we bij de inrichting van te begrazen terreinen en ontwikkelen publieksinformatie.

Vanuit dit principe bieden we onze runderen een zo goed mogelijk leven. Onze kuddebeheerders bouwen een band op met de dieren . Verder werken we met adoptieprojektjes. Vrouwelijke kalveren worden na 10 maanden van hun moeder gescheiden en in andere terreinen ingezet. Daarmee voorkomen we te vroege drachtigheid. Door intensiever contact met de toezichthouder wordt ook verwildering van deze dieren voorkomen. Onze dieren zijn aan mensen gewend en ervaren deze ten allen tijde als niet bedreigend. Eenmaal volwassen zijn het betrouwbare grazers in de terreinen van Natuurmonumenten en andere natuurbeherende organisaties.

 
Copyright © 2008-2009 Stichting Mens & Natuur. Alle rechten voorbehouden.
 
De Stichting Natuurvlees Freedom Food Schotse Runderen Ierland Project Bestellen Contact