Waar grazen onze dieren zoals:

 

Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug (Oost-Overijssel)

De Sallandse Heuvelrug tussen Hellendoorn en Holten is een landschap met vergezichten over golvende heideterreinen en bossen. In het z.w. gedeelte, beheerd door Natuurmonumenten, ligt de Sprengenberg met een begrazingsgebied van enige honderden hectares. Het terrein is vrij toegangelijk en maakt deel uit van een prachtige wandelroute. Mocht u onze toezichthouders, het echtpaar Agnes en Hennie Bouwhuis tegenkomen, aarzel dan niet om een praatje over het terrein aan te knopen. Ook opmerkingen over het vee kunt u aan hen doorgeven (0548-595367).

 

Landschapspark Het Ooster-Westerzand (West-Drenthe)

Dit landschapspark bij Uffelte is een samenwerkingsverband tussen landgoed Pigeaud, Natuurmonumenten en Defensie. Het nog jonge project op voormalige oefenterreinen bestaat uit omvormingsbossen, omzoomd met heideterreinen. Ook hier is het begraasde gedeelte vrij toegankelijk. Naast onze schotse hooglanders kunt u er de schaapskudde met herder aantreffen. Toezichthouders Wim en Frouwkje v/d Velde zijn op zondag ochtenden vaak in het terrein en verdachte meldingen kunt u aan hen doorgeven op 0521-598307.

snowkoeweidestrootje

Wilem v.d. Velde jaarrond in de weer in het Westerzand / - / Koeweide stadnatuurproject Hoogeveen

 

De Koeweide (zuid-Drenthe)

Stadsnatuurpark De Koeweide te Hoogeveen is een klein begrazingsgebied met aanpalende volkstuinen en een bijenvereniging. Het geheel is door de gemeente aangemerkt als 'kleinschalige natuur' en is als voorbeeldproject tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente, Stichting Mens & Natuur en Landschapsbeheer Drenthe. Het gebiedje is vooral bedoeld als wandelgebied voor de woonwijken aan de westzijde van Hoogeveen. Toezicht wordt mede verzorgd door bezoekes van Dagverblijf De Wendakker. Op/aanmerkingen kunnen rechtstreeks naar ons telefoonnummer 0523-611551.

 

Het Kolonelspark (West-Groningen)

Aan de oostzijde van de gemeente Grootegast bevindt zich het Kolonelspark. Dit watergebied gelegen tegen de 'gast' van het dorp met helder kwelwater is aangelegd als buffer tussen de cultuurparken en natuurgebied de Grootegastermolenpolder. Een vijftal hooglanders zorgen er voor, dat zichtlijnen in het landschap gehandhaafd blijven en het bos niet de overhand krijgt. Toezichtouder Anne Feik- Zuidema, voormalig agrarier in het zelfde gebied, is bereikbaar op 0594-612761.

jackzuidemafergusierse kalfjes '

boer' A.F. Zuidema bij zijn jongens van Groninger klei / - / Stier Fergus en net geboren kalfjes in de Ierse heuvels

 

Het Ierse 'Celtic Boinne'-project

Ierland en fraaie landschappen horen bij elkaar. Toch is het met de kansen voor natuur steeds slechter gesteld. Eeuwenlange overbegrazing met schapen gaven de vroeger aanwezige bossen geen enkele kans zich te herstellen. Stichting Mens & Natuur heeft met een donorproject zorg gedragen voor introductie van enkele bloedlijnen van schotse hooglanders. Hiermee is een start gemaakt met de opbouw van extensieve begrazingskuddes voor een natuurgericht landschapsbeheer in dit land.


 
Copyright © 2008-2009 Stichting Mens & Natuur. Alle rechten voorbehouden.
 
De Stichting Natuurvlees Freedom Food Schotse Runderen Ierland Project Bestellen Contact